ТРЕНІНГ

Життєстійкість в умовах війни: як долати наслідки стресових, кризових і травматичних подій

Мета тренінгу

Підвищення рівня поінформованості фахівців служби зайнятості щодо феномену життєстійкості та шляхів відновлення в умовах складних життєвих ситуацій (зокрема війни в Україні); освоєння інструменту діагностики стресу; відпрацювання навичок управління стресом та практик для гартування життєстійкості.

Перелік компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму тренінгу:

уміння ідентифікувати стресову реакцію та оперативно обирати відповідні стратегії реагування

уміння проводити самодіагностику щодо власного психо-емоційного стану

уміння застосовувати практики самодопомоги для збереження/ відновлення ресурсного стану під час психо-емоційних та фізичних навантажень в умовах війни

Очікувані результати тренінгу:

набуття фахівцями служби зайнятості навичок виявляти та ідентифікувати ознаки стресової реакції

набуття практичних умінь і навичок застосування технік відновлення ресурсного стану, подолання проявів стресу і підвищення стресостійкості під час виконання службових обов’язків в умовах воєнних дій

оволодіння інструментарієм самодіагностики щодо власного психо-емоційного стану

Прокрутить вверх