Свідоцтва та Сертифікати

Свідоцтво – видається за результатами опанування в повному обсязі професійної програми підвищення кваліфікації загальним обсягом 90 годин (3 кредити ECTS) та успішного складання підсумкового контролю.

Сертифікат - видається за результатами проходження короткострокового тематичного підвищення кваліфікації за програмою семінару, тренінгу, спеціалізованого навчального курсу.

Прокрутить вверх