Повідомлення про прояви корупції

Повідомлення про прояви корупції

З метою організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», в закладі післядипломної освіти «Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості» визначена уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, яка у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про запобігання корупції», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Наказом НАЗК від 27.05.2021  № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції» (зі змінами), наказами Мінекономіки, Мінсоцполітики, Державного центру зайнятості, постановами правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування  України на випадок безробіття, іншими нормативно-правовими актами.

Інформація про прояви корупції з боку посадових осіб та працівників закладу післядипломної освіти «Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості» може бути повідомлена:

  • електронним листом на адресу: anti_corruption@cdc.dcz.gov.ua;
  • письмово за адресою: 03038, Україна, Київ, вул. Нововокзальна, 17
  • шляхом заповнення форми звернення.

Надана інформація буде розглянута та перевірена згідно з чинним законодавством, і за результатами її розгляду буде надано відповідь та вжито відповідних заходів.

Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» може бути здійснено без зазначення авторства (анонімно) та іншої інформації, яка ідентифікує заявника. Повідомлення буде розглянуто, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. У разі недотримання вказаних вимог, повідомлення не розглядається. Також не розглядаються повідомлення, в яких містяться нецензурні або образливі вирази, погрози життю, здоров’ю чи майну посадових осіб закладу післядипломної освіти «Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості», а також членів їх сімей. Текст таких повідомлень буде надсилатись до правоохоронних органів.

УВАГА! Письмові повідомлення, зокрема в електронному вигляді підлягають розгляду в обов’язковому порядку за наявності таких реквізитів:

  • прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада в закладі післядипломної освіти «Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості»;
  • тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;
  • прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення). 
Прокрутить вверх