ТРЕНІНГ

Встановлення контакту з учасниками бойових дій в умовах переходу до мирного життя

Мета тренінгу

Формування навичок взаємодії фахівців служби зайнятості з часниками бойових дій.

Перелік компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму тренінгу:

навички спілкування з особами, що мають статус учасника бойових дій

знання щодо психологічного травмування та можливих реакцій на потенційно травматичну подію

Очікувані результати тренінгу:

набуття фахівцями служби зайнятості навичок ефективної комунікації з особами, що мають статус учасника бойових дій з метою побудови усвідомленого професійного діалогу

удосконалення навичок розуміння стану клієнта та створювання умов для покращення комунікації

набуття фахівцями служби зайнятості навичок успішного комунікатора з різними категоріями відвідувачів

опанування технік успішного спілкування з особами, що мають статус учасника бойових дій, зокрема, з набутою в наслідок війни інвалідністю

зниження тривожності та інших емоційних станів у фахівців, що комунікують з учасниками бойових дій

Прокрутить вверх