ТРЕНІНГ

Особливості роботи з особами з інвалідністю в умовах війни

Мета тренінгу

Розвинути навички адекватної роботи з особами з інвалідністю в умовах війни.

Перелік компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму тренінгу:

знання психологічних та фізіологічних особливостей при спілкуванні з особами з інвалідністю

вміння застосовувати інструменти взаємодії фахівців служби зайнятості з особами з інвалідністю

навички адекватного спілкування з особами з інвалідністю та створення умов для налагодження комунікації

Очікувані результати тренінгу:

розширення фахівцями служби зайнятості знань щодо  психологічних та фізіологічних особливостей при спілкуванні з особами з інвалідністю

удосконалення навичок адекватного спілкування з особами з інвалідністю та створення умов для налагодження комунікації для подальшого їх працевлаштування

опанування основних інструменти взаємодії фахівців служби зайнятості з особами з інвалідністю

Прокрутить вверх