ТРЕНІНГ

Техніки попередження і подолання конфліктних ситуації̆ в роботі з клієнтами

Мета тренінгу

Ознайомлення фахівців служби зайнятості з природою і чинниками конфліктів у робочому середовищі, відпрацювання навичок попередження і конструктивного вирішення конфліктних ситуацій на робочому місці.

Перелік компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму тренінгу:

вміння застосовувати інструментів попередження та конструктивного вирішення конфліктних ситуацій на робочому місці

формування навичок конструктивного вирішення конфліктів

Очікувані результати тренінгу:

знання функцій та чинників конфліктів у робочому просторі фахівця служби зайнятості

набуття досвіду саморегуляції психоемоційного стану у конфліктних ситуаціях

уміння застосовувати прийоми і техніки попередження конфліктних ситуацій

відпрацювання навичок конструктивного виходу з конфліктних ситуацій на робочому місці

Прокрутить вверх