ТРЕНІНГ

Особливості проведення професійного консультування з різними категоріями клієнтів служби зайнятості

Мета тренінгу

Відпрацювання навичок ефективного проведення професійного консультування з різними категоріями клієнтів з урахуванням їхнього запиту, професійно-особистісних характеристик та ситуації на регіональному ринку праці.

Перелік компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму тренінгу:

уміння фокусувати запит клієнта

уміння ефективно використовувати інструментарій, який допомагає клієнтам сформулювати свої професійні цілі і приймати оптимальні рішення щодо ефективного працевлаштування та побудови кар’єри

уміння виявляти професійно-особистісний тип клієнта

Очікувані результати тренінгу:

набуття фахівцями служби зайнятості навичок виявлення чинників, що визначають вибір чи зміну професії, профіль навчання, працевлаштування, їх змістовний аналіз і встановлення співвідношення між ними

удосконалення навичок конкретизації та формування запиту

удосконалення фахівцями служби зайнятості навичок здійснення психологічного аналізу особистості клієнта та вироблення ефективних напрямів допомоги

Прокрутить вверх