ТРЕНІНГ

Навички ефективної комунікації з клієнтами

Мета тренінгу

Практичне опанування правил успішної  комунікації з клієнтами  Державної служби зайнятості; формування навичок подолання комунікаційних бар’єрів. 

Перелік компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму тренінгу:

здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми

вміння застосовувати інструменти взаємодії фахівців служби зайнятості з клієнтами

Очікувані результати тренінгу:

набуття знань щодо технологій ефективної комунікації

розвиток навичок  успішного ділового спілкування з клієнтами Державної служби зайнятості

формування навичок активного слухання у процесі комунікації

Прокрутить вверх