ТРЕНІНГ

Ефективна комунікація з ветеранами та членами їх сімей

Мета тренінгу

Розвинути навички комунікації з ветеранами та членами їх сімей, які знаходяться у пошуку роботи.

Перелік компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму тренінгу:

знання психологічних особливостей комунікації з ветеранами та членами їх сімей

вміння виявити основні мотиви та потреби ветеранів та членів їх сімей, які знаходяться у пошуку роботи

формування навичок застосовувати алгоритм взаємодії фахівців служби зайнятості з ветеранами та членами їх сімей

Очікувані результати тренінгу:

набуття фахівцями служби зайнятості навичок ефективної  комунікації з ветеранами та членами їх сімей, які знаходяться у пошуку роботи

вміння виявляти основні мотиви та потреби ветеранів та членів їх сімей для вдалого працевлаштування

Прокрутить вверх