КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Категорія: фахівці служби зайнятості категорії «заступники директорів філій»

Перелік соціально-комунікативних та професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Мотивація команди
Стратегічність та цілепокладання
Впливовість
Відповідальність за результат
Побудова партнерства

ДОПОМІЖНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Розвиток персоналу
Управління змінами
Самоефективність

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ЗНАННЯ

— змін законодавства про зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та їх застосування, зокрема в умовах воєнного стану;

— антикорупційного законодавства України в умовах воєнного стану;

— особливостей ведення переговорів та посилення взаємодії з партнерами;

— практичних аспектів реалізації активних програм зайнятості;

— особливостей різних моделей прояву керівника в службі зайнятості;

— принципів тімбілдінгу та мотивації команди в системі служби зайнятості;

— особливостей інструментів впровадження інновацій в діяльності служби зайнятості;

— елементів рекрутингу у роботі фахівця служби зайнятості.

УМІННЯ

— мотивування підлеглих з огляду на потенціал та потреби персоналу;

— генерування інноваційних ідей та управління змінами;

— збирання, аналіз та систематизація інформації щодо діяльності служби зайнятості, а також висвітлення її та підготовка до публічних виступів;

— переформатування взаємодії з роботодавцями та шукачами роботи для задоволення їх потреб.

НАВИЧКИ

— формування практичних навичок поведінки в конфліктних ситуаціях;

— посилення практичних навичок застосування основних інструментів комунікації при роботі з різними категоріями клієнтів;

— формування навичок ненасильницького спілкування, вміння чітко формулювати власну позицію в розмові з клієнтом, враховуючі його потреби та інтереси.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Освітні компоненти формування соціально-комунікативних компетенцій

Управлінець чи лідер: особливості прояву моделі керівника в службі зайнятості.

Тімбілдінг та мотивація команди в системі служби зайнятості.

Управління змінами як інструмент впровадження інновацій в діяльність служби зайнятості.

Особливості ведення переговорів та посилення взаємодії з партнерами в різних емоційних станах.

Презентуємо себе: як правильно подавати інформацію про діяльність служби зайнятості.

Освітні компоненти формування професійних компетенцій

Застосовування законодавства України про зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: проблемні питання та шляхи вирішення.

Використання елементів ректурингу в роботі кар’єрного радника: практичні кейси.

Акценти в роботі з роботодавцями та шукачами роботи для підвищення задоволеності клієнтів служби зайнятості

Практичні аспекти реалізації активних програм зайнятості, в т.ч. просування грантових програм серед бізнес середовища та потенційних грантоотримувачів.

Особливості надання послуг різним категоріям клієнтів (ветеранам, особам з деокупованих територій, звільненим з полону тощо).

Основні методи аналізу локальних ринків праці та технологія проведення опитувань.

Застосування антикорупційного законодавства України в умовах воєнного стану: практичний аспект.

Прокрутить вверх