ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Категорія: фахівці служби зайнятості категорії «Керівники та юрисконсульти юридичних відділів»

Перелік соціально-комунікативних та професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Аналітичність
Відповідальність за результат
Побудова партнерства

ДОПОМІЖНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Самоефективність

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ЗНАННЯ

— складових емоційного інтелекту та шляхів його розвитку;

— про особливості ведення переговорів та прийняття рішень;

— законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та особливості їх застосування при розгляді звернень громадян та запитів на публічну інформацію;

— про договірні відносини та господарське право, вимоги до укладання та виконання договорів.

УМІННЯ

— використовувати техніки відновлення ресурсного стану, подолання проявів стресу і емоційного вигорання під час виконання службових обов’язків, зокрема в умовах воєнного стану;

— будувати ефективну комунікацію з клієнтами, які знаходяться в різних емоційних станах;

— застосовувати ефективні підходи при підготовці до публічного виступу та правильно подавати інформацію про діяльність служби зайнятості;

— створювати та надсилати в електронному форматі документи та докази до Електронного суду.

НАВИЧКИ

— ділового спілкування з клієнтами в різних емоційних станах;

— використання технік попередження та подолання конфліктних ситуацій;

— формування навичок застосовувати командного підходу в управлінні колективом ЦЗ;

— розглядання трудових спорів.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Назва модулю

 

Освітні компоненти формування соціально-комунікативних  компетенцій

СК1

Особливості ведення переговорів та прийняття рішень. Техніки роботи із запереченнями

СК2

Техніки попередження і подолання конфліктних ситуацій

СК3

Техніки психологічної допомоги та збереження ментального здоров’я

СК4

Управління емоціями та профілактика професійного вигорання фахівців служби зайнятості

СК5

Компетентісний підхід до управління персоналом. Корпоративна модель компетенцій

СК6

Специфіка взаємодії, при надані послуг, з клієнтами, які пережили травматичні події  

СК7

Ефективний лідер: мотивування  працівників,  зорієнтоване на досягнення  цілей. Проактивна поведінка команди.

 

Освітні компоненти формування професійних компетенцій

ПК8

Трудові спори. Аналіз судової практики.

ПК9

Особливості розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію відповідно до законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації».

ПК10

Електронний суд. Надсилання електронних документів та доказів.

ПК11

Договірні відносини та господарське право. Укладання та виконання договорів.

Загальний обсяг навчального часу 45 год
Прокрутить вверх