ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Категорія: фахівці служби зайнятості категорії «Керівники та фахівці відділів інформаційних технологій»

Перелік соціально-комунікативних та професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Відповідальність за результат
Аналітичність
Побудова партнерства

ДОПОМІЖНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Самоефективність
Впливовість

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ЗНАННЯ


— особливостей ділового етикету фахівців служби зайнятості;

— складових емоційного інтелекту та шляхів його розвитку;

— лідерських якостей та технік, необхідних для ефективного управління та мотивації колективу;

— основ побудови комп’ютерних мереж;

— основ кібербезпеки.

УМІННЯ

— застосування технік відновлення ресурсного стану, подолання проявів стресу і емоційного вигорання під час виконання службових обов’язків;

— побудови комунікації з використанням ефективних технологій;

— застосування командного підходу в управлінні колективом ЦЗ;

— налаштування віртуальних локальних мереж в активному комутаційному обладнанні для корпоративної мережі.

НАВИЧКИ

— формування практичних навичок поведінки в конфліктних ситуаціях;

— самоконтролю та зниження емоційного вигорання;

— організації та проведення тімбілдінгу;

— створення та супроводження поштового серверу на базі операційної системи Linux;

— налаштування обладнання Мікротик для роботи в корпоративних мережах.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Назва модулю

 

Освітні компоненти формування соціально-комунікативних  компетенцій

СК1

Розвиток навичок самоконтролю та зниження симптомів стресу і вигоряння

СК2

Техніки попередження і подолання конфліктних ситуацій

СК3

Компетентісний підхід до управління персоналом. Корпоративна модель компетенцій

СК4

Технологія побудови ефективної комунікації

СК5

Професійна етика та діловий етикет фахівців ДСЗ

СК6

Командний підхід та лідерство в управлінні колективом ЦЗ

СК7

Емоційний інтелект: як розвивати і для чого це потрібно

 

Освітні компоненти формування професійних компетенцій

ПК8

Налаштування віртуальних локальних мереж в активному комутаційному обладнанні для корпоративної мережі.

ПК9

Налаштування обладнання Мікротик для роботи в корпоративних мережах.

ПК10

Створення та супроводження поштового серверу на базі операційної системи Linux.

ПК11

Основи побудови комп’ютерних мереж.

ПК12

Основи кібербезпеки.

Загальний обсяг навчального часу 45 год
Прокрутить вверх