ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Категорія: Керівники та фахівці відділів бухгалтерського обліку

Перелік соціально-комунікативних та професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Відповідальність за результат
Аналітичність
Побудова партнерства

ДОПОМІЖНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Самоефективність

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ЗНАННЯ

— професійної етики та ділового етикету фахівців служби зайнятості;

— правил підготовки до публічного виступу та інформування про діяльність служби зайнятості;

— норм чинного законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності Україні;

— підходів до організації та ведення бухгалтерського обліку в Державній службі зайнятості.

УМІННЯ

— застосування технік відновлення ресурсного стану, подолання проявів стресу і емоційного вигорання;

— застосовувати інструменти впровадження інновацій в діяльності служби зайнятості;

— ведення бухгалтерського обліку та складання регламентованої звітності із використанням програмного продукту «Комплексна система автоматизації підприємства «ІS-pro»;

— aормувати та подавати регламентовану звітність з використанням АС «Є-Звітність» ДКСУ.

НАВИЧКИ

— формування практичних навичок поведінки в конфліктних ситуаціях;

— самоконтролю та зниження емоційного вигорання;

— формування та складання регламентованої звітності Державної служби зайнятості та внутрішньої звітності, затвердженої в Положенні про організацію бухгалтерського обліку, наказом Державного центру зайнятості.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Назва модулю

 

Освітні компоненти формування соціально-комунікативних компетенцій

СК1

Управління змінами як інструмент впровадження інновацій в діяльність служби зайнятості

СК2

Технологія побудови ефективної комунікації

СК3

Компетентісний підхід до управління персоналом. Корпоративна модель компетенцій

СК4

Розвиток навичок самоконтролю та зниження симптомів стресу і вигоряння

СК5

Техніки попередження і подолання конфліктних ситуацій

СК6

Професійна етика та діловий етикет фахівців ДСЗ

 

Освітні компоненти формування професійних компетенцій

ПК7

Основні норми Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інші нормативні документи, які регулюють організацію, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

ПК8

Ознайомлення з черговим етапом Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 437-р. 

ПК9

Загальні єдині підходи організації та ведення бухгалтерського обліку в Державній службі зайнятості відповідно до норм Положення про облікову політику Державного центру зайнятості та чинного законодавства.

ПК10

Регламентована фінансова та бюджетна звітність, яка подається Державною службою зайнятості. Формування та подання регламентованої звітності з використанням АС «Є-Звітність» ДКСУ.

ПК11

Звітність Державної служби зайнятості, що подається до  Державного центру зайнятості відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку.

ПК12

Ведення бухгалтерського обліку  складання регламентованої звітності із використанням програмного продукту «Комплексна система автоматизації підприємства «ІS-pro»

Загальний обсяг навчального часу 45 год
Прокрутить вверх