ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Категорія: фахівці служби зайнятості категорії «Керівники та фахівці відділу по роботі з персоналом»

Перелік соціально-комунікативних та професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Відповідальність за результат
Управління змінами
Розвиток персоналу

ДОПОМІЖНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Побудова партнерства
Самоефективність

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ЗНАННЯ

— про місію, цінності та модель компетенцій ДСЗ;

— правил професійного спілкування та стандартів обслуговування клієнтів служби зайнятості;

— основних підходів підготовки до публічних виступів.

УМІННЯ

— проведення дистанційного ділового спілкування з клієнтами;

— налагодження взаємодії з різними категоріями персоналу (ветеранами, членами їх родин, звільненими з полону, особами що перебували на окупованій території);

— впровадження у роботу коуч-технології;

— попередження та подолання конфліктних ситуацій;

— здійснювати оцінку працівника, проводити інтерв’ю за компетенціями.

НАВИЧКИ

— посилення практичних навичок застосування основних інструментів комунікації при роботі з різними категоріями клієнтів;

— розвиток навичок проведення інтерв’ю по компетенціям;

— розвиток навичок пошуку, додбору та адаптації персоналу;

— розвиток навичок психологічної підтримки та супроводу працівників, які підлягають звільненню;

— використання в роботі модуля «Управління персоналом».

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Назва модулю

 

Освітні компоненти формування соціально-комунікативних компетенцій

СК1

Особливості ведення переговорів та прийняття рішень. Техніки роботи із запереченнями

СК2

Сучасні вимоги до побудови телефонного ділового спілкування

СК3

Специфіка взаємодії, при надані послуг, з клієнтами, які пережили травматичні події  

СК4

Техніки попередження і подолання конфліктних ситуацій

СК5

Коуч-технології в роботі з персоналом

СК6

Компетентісний підхід до управління персоналом. Корпоративна модель компетенцій

 

Освітні компоненти формування соціально-комунікативних компетенцій

ПК7

Порядок здійснення добору персоналу та адаптація працівника на новому робочому місці, як основа успішної роботи в Державній службі зайнятості

ПК8

Управління ефективністю персоналу. Оцінка за компетенціями та оцінка результативності (КРІ)

ПК9

«Інтерв’ю за компетенціями», як техніка оцінки в роботі фахівців

ПК10

Модуль «Управління персоналом» «Комплексної системи автоматизації підприємства «IS-pro»

ПК11

Навички ефективної роботи з сервісами Google-диск та Google-документами. Створення та адміністрування опитування за допомогою Google Forms.

ПК12

Психологічна підтримка та супровід працівників, які підлягають вивільненню

Загальний обсяг навчального часу 45 год
Прокрутить вверх