КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Категорія: фахівці служби зайнятості категорії «начальники відділів»

Перелік соціально-комунікативних та професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Мотивація команди
Стратегічність та цілепокладання
Впливовість
Відповідальність за результат
Побудова партнерства

ДОПОМІЖНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Розвиток персоналу
Управління змінами
Самоефективність

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ЗНАННЯ

— змін законодавства про зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та їх застосування, зокрема в умовах воєнного стану;

— практичних аспектів реалізації активних програм зайнятості;

— особливостей взаємодії з різними категоріями клієнтів служби зайнятості;

— принципів тімбілдінгу та мотивації команди в системі служби зайнятості;

— практичних аспектів організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, суспільно корисних робіт на практиці;

— елементів рекрутингу у роботі фахівця служби зайнятості.

УМІННЯ

— мотивування підлеглих з огляду на потенціал та потреби персоналу;

— побудова ефективної взаємодії з різними категоріями фахівців служби зайнятості в процесі надання послуг;

— збирання, аналіз та систематизація інформації щодо діяльності служби зайнятості, а також висвітлення її та підготовка до публічних виступів;

— проведення опитувань та аналізу локальних ринків праці;

— переформатування взаємодії з роботодавцями та шукачами роботи для задоволення їх потреб;

— ведення переговорів та посилення взаємодії з партнерами.

НАВИЧКИ

— спілкування та надання послуг різним категоріям клієнтів (ветеранам, особам з деокупованих територій, звільненм з полону тощо);

— формування навичок ненасильницького спілкування, вміння чітко формулювати власну позицію в розмові з клієнтом, враховуючі його потреби та інтереси;

— розвиток навичок використання компенсаторних механізмів стимулювання роботодавців до працевлаштування зареєстрованих безробітних та/або окремих категорій громадян.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Освітні компоненти формування соціально-комунікативних компетенцій

Презентуємо себе: як правильно подавати інформацію про діяльність служби зайнятості.

Тімбілдінг та мотивація команди в системі служби зайнятості.

Специфіка взаємодії з різними категоріями клієнтів (ветеранами, їх родинами, звільненими з полону, особами, які перебували на окупованій території) при наданні послуг.

Особливості ведення переговорів та посилення взаємодії з партнерами в різних емоційних станах.

Взаємодія фахівців служби зайнятості в процесі надання послуг.

Освітні компоненти формування професійних компетенцій

Застосовування законодавства України про зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: проблемні питання та шляхи вирішення.

Використання елементів ректурингу в роботі фахівця служби зайнятості: практичні кейси.

Акценти в роботі з роботодавцями та шукачами роботи для підвищення задоволеності клієнтів служби зайнятості.

Практичні аспекти реалізації активних програм зайнятості, в т.ч. просування грантових програм серед бізнес середовища та потенційних гратоотримувачів.

Тимчасова зайнятість. Особливості організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, суспільно корисних робіт на практиці.

Використання компенсаторних механізмів стимулювання роботодавців до працевлаштування зареєстрованих безробітних та/або окремих категорій громадян.

Особливості надання послуг різним категоріям клієнтів.

Основні методи аналізу локальних ринків праці та технологія проведення опитувань.

Прокрутить вверх