ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Категорія: фахівці служби зайнятості категорії «кар’єрні радники»

Перелік соціально-комунікативних та професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Визначення потреб та потенціалу клієнта
Аналітичність
Відповідальність за результат
Побудова партнерства
Кросфункціональність

ДОПОМІЖНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Самоефективність
Впливовість

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ЗНАННЯ

— показників та ознак прояву професійного вигорання в службовій діяльності та особистому житті;

— сучасних підходів до реформи служби зайнятості;

— функцій і компетенцій кар’єрного радника;

— реакцій та наслідків психологічного травмування;

— особливостей організації безпечного простору для учасників бойових дій у центрі зайнятості;

— діючих державних програм психологічної реабілітації;

— переліку соціальних та інших послуг для ветеранів.

УМІННЯ

— розпізнавати власні емоції та здійснювати скринінг емоцій співрозмовника (клієнта) для побудови ефективної комунікації та уникнення конфліктних ситуацій;

— налагоджувати первинний контакт з ветеранами;

— використовувати основні інструменти кар’єрного консультування.

НАВИЧКИ

— застосування техніки стрес-менеджменту для долання емоційного вигорання, виявляємо і відновлюємо свої внутрішні ресурси;

— формування практичних навичок кар’єрного консультування з різними категоріями клієнтів;

— посилення практичних навичок застосування основних інструментів комунікації при роботі з ветеранами;

— формування навичок ненасильницького спілкування, вміння чітко формулювати власну позицію в розмові з клієнтом, враховуючі його потреби та інтереси;

— формування практичних навичок поведінки в конфліктних ситуаціях.

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Назва модулю

1.     

Управління емоціями при обслуговуванні клієнтів та профілактика професійного вигорання фахівців служби зайнятості» (Тренінг).

2.     

Нова філософія обслуговування клієнтів. Основні ідеї» (Тренінг).

3.     

Ветерани — хто вони. Проблеми та реальні потреби ветеранів, комплексний підхід в реінтеграціі.

4.     

Визначення портрету ЦА, їх потреб, механізмів реалізації та взаємодія з партнерами

5.     

Перелік соціальних та інших послуг для ветеранів.

6.     

Освітні можливості для ветеранів.

7.     

Аналіз діючих державних програм психологічної реабілітації.

8.     

Ми всі хворі на ПТСР. Первинна діагностика та скринінг.

9.     

Як комунікувати з носіями бойової травми.

10.  

Специфіка взаємодії з родинами ветеранів, військовослужбовців, загиблих та зниклих безвісти.

11.  

Робота з цивільними, які зазнали впливу війни.

12.  

Реінтеграція через зайнятість, взаємодія з роботодавцями.

13.  

Специфіка ветеранського підприємництва

Загальний обсяг навчального часу 45 год
Прокрутить вверх