КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Категорія: фахівці служби зайнятості категорії «провідні фахівці з профорієнтації»

Перелік соціально-комунікативних та професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Визначення потреб та потенціалу клієнта
Відповідальність за результат
Побудова партнерства
Кросфункціональність

ДОПОМІЖНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Самоефективність
Впливовість

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ЗНАННЯ

— основних стратегій ведення переговорів у процесі взаємодії з клієнтами;

— правил професійного спілкування та стандартів обслуговування клієнтів служби зайнятості;

— основних інструментів професійного консультування;

— основ стрес-менеджменту, управління енергією, психогігієни; зміст і особливості понять «життєсійкість», «стресостійкість», «благополуччя».

УМІННЯ

— застосування основних інструментів комунікації при роботі з різними категоріями клієнтів;

— діагностування рівня стресу і стан вигоряння та застосовування відповідних технік для самовідновлення та зниження впливу стресу, для запобігання вигоранню;

— використання методик професійної орієнтації;

— проведення онлайн заходів та досягнення їх ефективності;

— застосування коуч-технологій в роботі.

НАВИЧКИ

— формування практичних навичок професійного консультування з різними категоріями клієнтів;

— формування навичок профдіагностики та профвідбору у роботі служби зайнятості;

— посилення навичок ненасильницького спілкування, вміння чітко формулювати власну позицію в розмові з клієнтом, враховуючі його потреби та інтереси;

— формування навичок щодо особливостей підбору підходящої роботи в умовах воєнного часу;

— формування практичних навичок поведінки в конфліктних ситуаціях.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Освітні компоненти формування соціально-комунікативних компетенцій

Особливості спілкування та ведення переговорів з клієнтами в різних емоційних станах: практичні поради для недопущення конфліктних ситуацій.

Специфіка взаємодії з різними категоріями клієнтів (ветеранами, їх родинами, звільненими з полону, особами, які перебували на окупованій території) при наданні послуг.

Засоби психологічної допомоги та шляхи відновлення після травматичних подій в умовах війни (згідно протоколів Ізраїльської коаліції травми).

Коуч-технології в роботі з безробітними.

Як зробити онлайн захід успішним.

Комунікаційні стандарти обслуговування клієнтів ДСЗ як технологія побудови ефективної комунікації.

Освітні компоненти формування професійних компетенцій

Методика проведення професійної консультації.

Окремі аспекти профдіагностики та профвідбору в роботі служби зайнятості.

Організаційні та методичні аспекти проведення тренінгів та вебінарів (тренінг для тренерів).

Ефективне резюме очима рекрутера. Готуємо резюме та супровідний лист.

Професійна орієнтація, кар’єрне консультування, кар’єрний коучинг; можливості використання у роботі.

Прокрутить вверх