КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Категорія: фахівці служби зайнятості категорії «адміністратори»

Перелік соціально-комунікативних та професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Визначення потреб та потенціалу клієнта
Відповідальність за результат
Побудова партнерства

ДОПОМІЖНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Самоефективність
Впливовість

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ЗНАННЯ

— правил професійного спілкування та стандартів обслуговування клієнтів служби зайнятості;

— основних стратегій ведення переговорів у процесі взаємодії з клієнтами;

— особливостей підбору бажаної роботи, зокрема в умовах воєнного часу;

— аспектів реалізації активних програм зайнятості, в т. ч. грантових програм та алгоритму їх популяризації.

УМІННЯ

— здійснення пошуку вакансій та їх інтерпретація;

— застосовування індивідуального підходу в обслуговувані соціально вразливих категорій населення;

— взаємодії з різними фахівцями служби зайнятості в процесі надання послуг;

— застосування основних інструментів комунікації при роботі з клієнтами в різних емоційних станах;

— відновлення ресурсного стану, подолання проявів стресу і емоційного вигорання під час виконання службових обов’язків.

НАВИЧКИ

— формування практичних навичок поведінки в конфліктних ситуаціях;

— розвиток практичних навичок застосування комунікаційних стандартів служби зайнятості при роботі з клієнтами;

— формування навичок запобігання маніпулятивним впливам клієнтів;

— набуття практичних навичок клієнтоорієнтованості обслуговування клієнтів служби зайнятості.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Освітні компоненти формування соціально-комунікативних компетенцій

Практики відновлення життєстійкості та подолання емоційного вигорання в умовах діяльності з високим психоемоційним навантаженням.

Комунікаційні стандарти обслуговування клієнтів ДСЗ. Алгоритм популяризації грантових програм, ваучерів на навчання та інших послуг служби зайнятості.

Основні техніки запобігання маніпулятивним впливам клієнтів.

Специфіка взаємодії з різними категоріями клієнтів (ветеранами, їх родинами, звільненими з полону, особами, які перебували на окупованій території) при наданні послуг.

Особливості спілкування та ведення переговорів з клієнтами в різних емоційних станах: практичні поради для недопущення конфліктних ситуацій.

Освітні компоненти формування професійних компетенцій

Підбір бажаної роботи: нове в законодавстві, особливості в умовах воєнного стану.

Застосування індивідуального підходу в обслуговуванні соціально вразливих категорій населення: особливості роботи.

Практичні аспекти реалізації активних програм зайнятості, в т. ч. грантових програм.

Взаємодія фахівців служби зайнятості в процесі надання послуг.

Прокрутить вверх